Save The Pup

Play: 8,956
Do you like this game? NoDo you like this game? Yes
(No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Click here to play
Save The Pup

Save The Pup Flash Game at Y8 Mini. This is a single stage game. where in you have to save the Pup which is trying to cross the road at a busy junction. You have to ensure that is not hit by the high speed traffic.

Popular Games
New Games
Random Games
Koszty kredytu hipotecznego i gotówkowego
Kredyty hipoteczne są popularne w całym naszym świecie. Od dobrych paru lat instytucje finansowe działające w Polsce prześcigają się w oferowaniu coraz lepszych warunków konsumentom, którzy zainteresowani są taką pożyczką.

Podstawową zachętą dla kredytobiorców jest niskie oprocentowanie pożyczek, zwłaszcza denominowanych do dowolnej waluty obcej (na ogół są to franki szwajcarskie). Dodatkowo długi okres spłaty, dzięki czemu spłata jest rozłożona na dłuższy czas i stanowi niższe obciażenie miesięczne dla rodzinnego budżetu. Należy się liczyć jednak z tym, że wydłużenie okresu kredytowania wywołuje wzrost całkowitego kosztu pożyczki.

Stąd bardzo ważne jest, aby kredytobiorcy zwrócili uwagę na parę elementów, jakie mogą być dodatkowym, niejako ukrytym kosztem takiego kredytu.

Wpływ na końcowy koszt pożyczki mieszkaniowej ma nie tylko jego oprocentowanie. Ile trzeba uiścić za własne mieszkanie kupione z pomocą banku, dowiemy się wówczas, gdy wliczymy i zrozumiemy dodatkowe opłaty związane z jego udostępnieniem. Wiedzieć powinno się także o kosztach ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Powiązane są z tym m.in. koszt ubezpieczenia pożyczki do czasu ustanowiena hipoteki , koszt wpisu do księgi wieczystej dla danej własności. Poniesiemy koszty dodatkowo za weksel in blanco.

W przypadku pożyczek nominowanych w walutach obcych wskazane jest kierować uwagę na koszt potencjalnego przewalutowania pożyczki. Takie pożyczki obciążone są tzw. niebezpieczeństwem kursowym.

">Koszty kredytu hipoteczne...